ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ
Българско изобразително изкуство

Портрет на арх. Методи Писарски
Портрет на арх. Методи Писарски

 

Портрет на Методи Писарски

 

Методи Писарски.

(29 октомври 1921, с. Кондофрей, обл. Перник – 20 януари 1997, София)

 

Български архитект, който работи предимно в областта на промишлената архитектура и по-конкретно по проектирането на сгради и съоръжения, свързани с енергийното производство.

През 1949 г. завършва Архитектурния факултет на Държавната политехника в София, след което постъпва на работа в проектантския институт “Енергопроект”. От 1952 г. е преподавател във Висшия институт за строително инженерство (днес Университет за архитектура, строителство и геодезия), където в периода от 1971 до 1988 г. завежда катедрата “Промишлени и аграрни сгради”.

Той е дългогодишен председател на Съюза на архитектите в България (1968 - 1977). Участва в ръководните органи на Международния съюз на архитектите (UIA), като между 1972 и 1978 г. е първи заместник-предедател на UIA.

Почетен член е на Института на американските архитекти, на Съюзите на архитектите в Мексико, в Аржентина и в Унгария.

Участва в проектирането на язовир “Искър”, АЕЦ „Козлодуй”, ВЕЦ „Момина клисура“, сградата на „Енергопроект“ в София и много други. Автор е на множество проети за жилищни сгради.

 

Източници:

Енциклопедия на изобразителните изкутсва в България. Т.2. Издателство на Българската академия на науките, 1987, с. 385.

90 години от рождението на професор арх.Методи Писарски. //http://www.uacg.bg/?p=58&id=208&l=1 – 1.12.2014 г.