ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ
Българско изобразително изкуство

Пожарникарската кула във Враца
Пожарникарската кула във Враца

Пожарникарската кула във Враца.

В графичния лист всъщност е изобразена Кулата на Мешчиите, построена в периода XVI-XVII в.

Тази кула се отнася към широко разпространен тип отбранителни съоръжения от османската епоха, от които обаче до наши дни са дошли само няколко.  Кулата на Мешчиите, наред с Куртпашовата кула във Враца и с Пирговата кула в Кюстендил, е сред малкото оцелели до днес.

Кулата съчетава отбранително-жилищни функции.

Състои се от четири етажа – един приземен и три етажа за обитаване, като завършва с павилион с пирамидален покрив. В края на XIX в. е реконструирана като часовникова кула. Тогава горната част на кулата е преустроена, като тя вече завършва с нисък осмоъгълен барабан, в който е поставен часовниковият механизъм, а над него е издигнат павилионът с камбаната. По-късно е добавена и терасата, откъдето градът е наблюдаван за опасност от пожари и кулата вече е наричана Пожарникарската кула.

Петър Морозов подчертава монументалността на постройката, като я представя в лявата половина на композицията, погледната от сравнително близка дистанция и от ниска гледна точка. Плоските стени на кулата, изградени от ломен камък,  се открояват на фона на забуления в облаци Балкан.