ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ
Българско изобразително изкуство

ЗА ПРОЕКТА

 

Проектът „Виртуален музей за българско изобразително изкуство“ е разработван с участието на студенти и докторанти от специалност „Изобразително изкуство“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Той стартира с подкрепата на Фонд научни изследвания към Софийския  университет.

Въпреки че започваме с ограничена по обем информация, намеренията ни са постепенно да запълваме масива от данни. Целта е с времето да изградим своеобразна виртуална енциклопедия, която ще предлага кратка структурирана информация (статии и репродукции) за българското изобразително изкуство.

Надяваме се, че „Виртуалният музей“ ще бъде полезен на ученици и студенти, изучаващи история, археология, културология, изобразително изкуство и т.н.,  на техните преподаватели, както и на всички, които се интересуват от процесите в българската пластична култура или от творчеството на отделни автори. 

Реализацията на този проект е невъзможна без подкрепата на националните и регионалните музеи и галери, на Българската православна църква, на частни колекционери. Обръщаме се към всички тях с молба за съдействие при изграждането на информационния масив. Смятаме, че нашият проект ще допринесе за по-широкото популяризиране на самите музеи и галерии, на отделни културни паметници и колекции. И не на последно място, надяваме се така да привлечем широк кръг публика към българското изкуство.

На този етап в проекта са включени произведения предимно от Националния исторически музей, както и няколко от Софийската градска художествена галерия – две институции, които откликнаха и ни позволиха да публикуваме техни притежания.

Готови сме да установим подобно сътрудничество и с други музеи и галерии, с колекционери, с църковни настоятелства в цялата страна.

На сайта ще бъдат публикувани и материали, събирани по време на летните студентски практики, които са част от обучението на студентите в специалност „Изобразително изкуство“. Засега са публикувани част от заснетите от нас стенописи в църквата „Св. Петка“ в с. Вуково.

На всички гости на „Виртуалния музей за българско изобразително изкуство“ пожелаваме приятно и ползотворно прекарано време в нашия сайт.

 

 

 

                                                                                                                                    От екипа